Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting 1 – Overeenkomstig artikel 18 van wet nr. 144/2015 van 8 september kan de tweede contractant in de huidige bewoordingen, in geval van een geschil of ontevredenheid over de geleverde dienst, gebruikmaken van het Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting van consumentenuitwisselingscentrum voor informatie en arbitrage van consumentengeschillen met http://www.arbitragemdeconsumo.org website, bemiddelaar is aanhanger.

2 – Het bepaalde in het vorige punt ontneemt de consument niet het recht om het geschil aan de beoordeling en beslissing van een rechterlijke instantie te onderwerpen.

(0) (0)
243 155 655 966 617 800