Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu 1 – Syyskuun 8.9.2015 annetun lain nro 144/2015 18 §:n mukaan toinen toimeksisaaja voi nykyisessä sanamuodossaan, jos kyseessä on riita tai tyytymättömyys tarjottuun palveluun, käyttää kuluttajavaihtokeskuksen vaihtoehtoista riidanratkaisukeskusta http://www.arbitragemdeconsumo.org internetsivustolla, sovittelija on kiinnittynyt.

2 – Edellisen kohdan säännökset eivät vie kuluttajalta hänen oikeuttaan saattaa riita-asia tuomioistuimen arvioitavaksi ja ratkaistavaksi.

(0) (0)
243 155 655 966 617 800